US Immigration Law
Language

Byenveni sou sit wèb nou

Nou se yon firm avoka ki bay sèvis sitwayènte ak imigrasyon Ozetazini. Nou lokalize nan Fort-Lauderdale, Florida. Nou bay sèvis imigrasyon à tout moun ki Ozetazini oubyèn andèyo peyi a. Nou se yon firm avoka ki chaje ak èksperyans ki la pou sèvi chak kliyan. Antanke yon kliyan, ou gènyen akse direk e pesonel a avoka imigrasyon k'ap travay sou ka’w. N'ap chèche rèzoud pwoblèm imigrasyon’w lan avek mèyè solisyon ke’l rèkomande. Chwazi nan kategori agoch la pou plis detay sou difèran ka imigrasyon.

William Gerstein , Partenaires Fondateurs


Toll Free USA or Canada
(888) 811-2438
Fort Lauderdale, FL
(954) 947-6060
Miami-Dade
(305) 592-1998
Palm Beach
(561) 362-7744
Schedule Consultation in Fort Lauderdale or Doral MiamiPayment Methods

AILA

United States - English Spain - Spanish Brazil – Portuguese France - French Italy - Italian Haiti – Creole Israel – Hebrew Russia - Russian